Disclaimer

Naam handelsmerken en auteursrechten zijn eigendom van hun respectievelijke fabrikanten en/of ontwerpers. Oduree heeft geen enkele band met de fabrikanten/ontwerpers.

Onze interpretatie van deze geuren is tot stand gekomen door chemische analyse en reproductie, en het doel van deze beschrijving is om de klant een idee te geven van het geur karakter, niet om de klant te misleiden of te verwarren.

Het is niet de bedoeling inbreuk te maken op de naam en het waardevolle handelsmerk van de fabrikant/ontwerper. Wij beweren niet dat onze producten origineel zijn, noch dat het exacte kopieën zijn; daarom schenden zij geen auteursrecht wetten. Verwijzingen naar merknamen zijn uitsluitend ter vergelijking. Laat het ook bekend zijn dat deze website geen banden heeft met, en niet geassocieerd of gesponsord wordt door een van deze merk houders.

Onze diffusors werken op basis van een natuurlijke reactie tussen het houten deksel en de geurende olie. Sommige delen van het houten deksel zijn blootgesteld en daarom koop je dit product op eigen risico omdat contact met plastic en textiel schade kan veroorzaken. Oduree is niet aansprakelijk voor lekken, morsen of mogelijke schade aan uw voertuig tijdens het gebruik.

Ook overmatig omkeren van de verstuivers kan lekkage veroorzaken. Volg de instructies op de verpakking zorgvuldig op voordat u de diffuser in uw voertuig plaatst. Voor optimaal gebruik, vrij hangen en altijd rechtop houden. Diffusers kunnen licht afwijken van de afbeeldingen op onze website. Alle aankopen via onze website zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Elke vorm van doorverkoop zonder onze voorafgaande toestemming is strikt verboden.